ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (MOYSA)
Ο.Μ.Μ.Θ.
  • 19 Νοεμβρίου 2016 έως 20 Νοεμβρίου 2016 | Σαβ|Κυρ 11:00 - 22:00 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Μ1)

Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
25η Μαρτίου & Μαρία Κάλλας, 54646
Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας:
Δευτέρα - Πέμπτη 12:00-14:00
Τηλέφωνα: 2310895887
E-mail: moysa@tch.gr
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΜΜΘ
MEGARO YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA - "MOYSA"

 
Προκήρυξη Ακροάσεων
Για Νέους Μουσικούς Ορχήστρας
 
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης προσκαλεί νέους μουσικούς ορχήστρας ηλικίας 8 έως 25 ετών να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις σχετικές ακροάσεις για την επιλογή νέων μελών στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ΜΜΘ (MOYSA - Megaro Youth Symphony Orchestra).
 
Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, στην κεντρική αίθουσα δοκιμών (5ος Όροφος) του κτιρίου Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ωρών 11:00 και 22:00.
 
Κύριος σκοπός της Ορχήστρας είναι να φέρει σε επαφή τους πιο ταλαντούχους μουσικούς της Θεσσαλονίκης, των περιφερειακών δήμων αλλά και πιο απομακρυσμένων περιοχών κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να συνυπάρξουν σε μία πρότυπη μουσική κοινότητα, να εκπαιδευτούν περαιτέρω στην ορχηστρική τέχνη, να συμπράξουν με διεθνείς μουσικούς και σολίστ υπό τη διεύθυνση επιφανών διευθυντών ορχήστρας, να γνωρίσουν σημαντικούς δασκάλους και να συμμετέχουν σε σχετικές δραστηριότητες εντός και εκτός ΜΜΘ.
 
Ανάμεσα στους σκοπούς της MOYSA συμπεριλαμβάνεται επίσης η πρόθεση να υποστηριχθεί η εξέλιξη των μελών της σε ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές προσωπικότητες και η μετέπειτα καλλιτεχνική τους πορεία, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παροχής πολύτιμων εμπειριών.
 
Με βάση τα παραπάνω ο ΟΜΜΘ προκηρύσσει τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
1.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μουσικοί ηλικίας 8 – 25 ετών που παίζουν ένα όργανο συμφωνικής ορχήστρας.
 
2.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ήδη γνώσεις μουσικής ανάλογες με την ηλικία τους.
 
3. Οι φετινές ακροάσεις θα στοχεύουν στη στελέχωση δύο ξεχωριστών σχημάτων τα οποία θα λειτουργούν αυτόνομα, αλλά και θα συμπράττουν, είτε ως σύνολα είτε με την κατά περίπτωση αμφίδρομη μετακίνηση μελών.
Τα δύο σχήματα θα είναι:
α) μία νεανική ορχήστρα εγχόρδων, για υποψηφίους με επίπεδο μέχρι Γ’ μέση σχολή και
β) η συμφωνική ορχήστρα, για υποψηφίους με επίπεδο από Α’ ανωτέρα σχολή και πάνω, πτυχιούχους και διπλωματούχους. Το επίπεδο αναφέρεται ενδεικτικά και η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατάταξης των υποψηφίων σε ένα από τα δύο σχήματα σύμφωνα με την κρίση της κατά την ακρόαση.
 
Οι υποψήφιοι επιλέγουν στην αίτησή τους το σχήμα για το οποίο ενδιαφέρονται και στην ακρόαση εκτελούν το αντίστοιχο ρεπερτόριο. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο, η επιτροπή μπορεί να προτείνει στους υποψηφίους την κατάταξή τους σε σχήμα διαφορετικό από αυτό της επιλογής τους. 
 
4. Κατά τις ακροάσεις, εκτός από την εκτέλεση των επιβεβλημένων έργων ή/και των έργων επιλογής τους, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε σύντομη συνέντευξη. Επίσης θα κριθεί η ικανότητά τους στην ανάγνωση μουσικής παρτιτούρας εκ πρώτης όψεως (prima vista) και η ευελιξία τους να ανταποκρίνονται άμεσα σε τυχόν μουσικές υποδείξεις της επιτροπής. Τέλος, είναι πιθανό η επιτροπή να ζητήσει από τους υποψηφίους να αυτοσχεδιάσουν.
 
5. Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από καταξιωμένους μουσικούς με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής για την επιλογή των μελών της ορχήστρας είναι οριστική και αμετάκλητη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής.
 
6. Η διάρκεια της εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά για κανέναν υποψήφιο. Η αλλαγή της σειράς εμφάνισης των υποψηφίων, η αλλαγή της σειράς εξέτασης των δηλωθέντων έργων και η διάρκεια ακρόασης του κάθε έργου ή αποσπάσματος εναπόκειται στη κρίση της κριτικής επιτροπής, οι αποφάσεις της οποίας είναι οριστικές.
 
7. Ρεπερτόριο:
α) οι υποψήφιοι που επιθυμούν να στελεχώσουν τη νεανική ορχήστρα εγχόρδων εξετάζονται σε ένα έργο της επιλογής τους, στην ικανότητα ανάγνωσης εκ πρώτης όψεως (prima vista) και στην ευελιξία τους να ανταποκρίνονται άμεσα σε μουσικές υποδείξεις της επιτροπής. 
 
β) οι υποψήφιοι που επιθυμούν να στελεχώσουν τη συμφωνική ορχήστρα εξετάζονται στα επιβεβλημένα ορχηστρικά αποσπάσματα ανάλογα με το όργανο επιλογής τους. Επίσης εξετάζονται στην ερμηνεία ενός έργου της επιλογής τους που να αναδεικνύει αφενός τεχνική ευχέρεια και αφετέρου ερμηνευτικές δυνατότητες - για παράδειγμα, το πρώτο μέρος κοντσέρτου, ή ένα δεξιοτεχνικό κομμάτι.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα επιβεβλημένα ορχηστρικά αποσπάσματα σε μορφή PDF στο τέλος της σελίδας.
 
8. Οι υποψήφιοι εκτός Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να φροντίσουν, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, την έγκαιρη μετακίνησή τους στην Θεσσαλονίκη κατά την ημέρα των ακροάσεων.
  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Για τη συμμετοχή στην ακρόαση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στο moysa@tch.gr μέχρι και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016. Στο “θέμα” (subject) της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς: Αίτηση συμμετοχής στις ακροάσεις MOYSA.
 
Κατά την άφιξη των υποψηφίων στον χώρο των ακροάσεων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους:
 
   1.    τυπωμένο αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής τους με πρωτότυπη υπογραφή (υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα για τους υποψηφίους κάτω των 18 ετών)
 
   2.    αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης
 
   3.    υπεύθυνη δήλωση με την αποδοχή όλου του περιεχομένου της προκήρυξης και την αποδοχή μαγνητοσκόπησης των ακροάσεων (υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα για τους υποψηφίους κάτω των 18 ετών)   
 
    4.   Τρία (3) αντίτυπα του έργου επιλογής που πρόκειται να ερμηνεύσουν
 
Τα παραπάνω έντυπα (αίτηση συμμετοχής και υπεύθυνη δήλωση) είναι αναρτημένα στο τέλος της σελίδας.
 
Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία κοινού. Η ψηφοφορία γίνεται μετά το πέρας των ακροάσεων, κεκλεισμένων των θυρών.
 
Η γραμματεία της Ορχήστρας θα επικοινωνήσει ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά με τους υποψηφίους, μεταξύ της 17ης και 18ης Νοεμβρίου, ώστε να τους γνωστοποιήσει την ημέρα και την ώρα ακρόασής τους.
 
Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνεται από την είσοδο των καλλιτεχνών (παραλία), τριάντα λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα ακρόασης του κάθε υποψηφίου.
 
Μετά τη διεξαγωγή των ακροάσεων, η απόφαση της Επιτροπής για την επιλογή των νέων μελών της MOYSA θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.tch.gr)
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
1. Η επιλογή και η κάλυψη των σχετικών αξιώσεων του πιανίστα που θα συνοδεύει τον υποψήφιο στις ακροάσεις, είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
 
2.  Οι υποψήφιοι παίζουν σε δικά τους όργανα (εκτός από τα κρουστά και το πιάνο που συνοδεύει, τα οποία παρέχονται από τον ΟΜΜΘ).
 
3. Για τα ξύλινα πνευστά, οι υποψήφιοι αν θέλουν μπορούν να ζητήσουν ακρόαση και στα συμπληρωματικά όργανα: φλάουτο-πίκολο, όμποε-αγγλικό κόρνο, κλαρινέτο-κλαρινέτο μι ύφεση-μπάσο κλαρινέτο, φαγκότο-κόντρα φαγκότο. Στην περίπτωση αυτή, όμως, παρακαλούνται να φροντίσουν ώστε να μην υπερβούν τον συνολικό διαθέσιμο χρόνο για την ακρόασή τους (10 λεπτά).
 
4. Οι υποψήφιοι για τα κρουστά, όσον αφορά στην εκτέλεση των επιβεβλημένων αποσπασμάτων, διαγωνίζονται στα παρακάτω όργανα, τα οποία θα βρίσκονται στον χώρο ακροάσεων: Timpani, 1 Snare Drum. Το έργο επιλογής για τους υποψηφίους στα κρουστά θα πρέπει να είναι έργο για μελωδικά κρουστά και μπορεί να εκτελεστεί σε μαρίμπα ή ξυλόφωνο.
 
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
 
   •      Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, 23 Δεκεμβρίου 2016, ΜΜΘ.
           ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ:
          L.v. Beethoven: Τριπλό Κοντσέρτο Op. 56, Συμφωνία αρ. 5, Op. 67
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μιχάλης Οικονόμου
 
Η Νεανική Ορχήστρα Εγχόρδων θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο φουαγιέ του ΜΜΘ την ίδια ημερομηνία (23 Δεκεμβρίου), πριν από την κυρίως συναυλία.

Αίτηση συμμετοχής

Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής

Οδηγίες για τα υποχρεωτικά αποσπάσματα ορχηστρικών έργων:
Βιολί: L.v. Beethoven, Symphony Nr.5
                  Ι μέρος,"Allegro con brio", μέτρα 25-56
                  II μέρος,"Andante con moto"μέτρα 104-114
                  ΙΙΙ μέρος,"Allegro", μέτρα 154-196
 
Βιόλα: L.v. Beethoven, Symphony Nr.5
                 II μέρος,"Andante con moto", μέτρα 98-106
                 ΙΙΙ μέρος,"Allegro", μέτρα 146-160
 
Βιολοντσέλο: L.v. Beethoven, Symphony Nr.5
                 II μέρος,"Andante con moto", μέτρα 99-106
                 ΙΙΙ μέρος,"Allegro", μέτρα 140-160 & 197-213
 
Κοντραμπάσο: L.v. Beethoven, Symphony Nr.5
                 III μέρος, μέτρα 1-13 & 140-160
 
Φλάουτο:  L.v. Beethoven, Symphony Nr.5
                 II μέρος,"Andante con moto", μέτρα 147-179
                 ΙΙΙ μέρος,"Allegro",μέτρα 191-196 & 217-226
                 Triple Concerto 
                 III μέρος,”Rondo alla pollaca”, μέτρα 17-96
 
Πίκολο:  L.V.Beethoven, Symphony Nr.5
              IV μέρος,"Allegro" μέτρα 374-395
 
Όμποε: L.V.Beethoven, Symphony Nr.5
             I μέρος,"Allegro con brio", μέτρα 254-268
             ΙΙ μέρος,"Andante con moto",μέτρα 132-143
             Triple Concerto
             III μέρος,”Rondo alla pollaca”, μέτρα 17-61
 
Κλαρινέτο: L.V.Beethoven, Symphony Nr.5
                  II μέρος,"Andante con moto", μέτρα 10-31, 166-179 & 214-τέλος
                  Triple concerto
                  III μέρος,"Allegro", μέτρα 37-61
 
Φαγκότο: L.V.Beethoven , Symphony Nr.5
                II μέρος,"Andante con moto", μέτρα 8-31
                ΙΙΙ μέρος ,"Allegro",μέτρα 146-153 & 131-194
                Ι μέρος,"Allegro con brio", (2nd Bassoon) μέτρα 228-252
 
Κόρνο: L.V.Beethoven, Symphony Nr.5
            I μέρος,"Allegro con brio",μέτρα 58-122
            ΙΙ μέρος,"Andante con moto",μέτρα 29-39
 
Τρομπέτα: L.V.Beethoven, Symphony Nr.5
                  II μέρος,"Andante con moto", μέτρα 29-38
                  IV μέρος,"Allegro", μέτρα 374-395
 
Τρομπόνι: L.V.Beethoven, Symphony Nr.5
                  IV μέρος,"Allegro", μέτρα 374-395 & 442-463
 
Μπάσο Τρομπόνι: L.V.Beethoven, Symphony Nr.5
                              IV μέρος,"Allegro", μέτρα 374-395 & 442-463
 
Κρουστά (Timpani & Ταμπούρο):
               L.V.Beethoven, Symphony Nr.5
               II μέρος,"Andante con moto", μέτρα 147-158
               ΙΙΙ-IV μέρος, μέτρα 324-395
               A.Marquez, Danzon μέτρα 125-153
               E.Elgar, Pomp & Circumstance No1, μέτρα: αρχή - G & 4o μέτρο του Η έως Ι
 
Στις επισυναπτόμενες παρτιτούρες τα σημεία που θα ζητηθούν είναι μαρκαρισμένα με κόκκινες αγκύλες!
Επιστροφή

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
02 Σεπτεμβρίου 2022