ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Ο.Μ.Μ.Θ. - 53α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
15 Οκτωβρίου 2018